Kim jesteśmy

Adresy naszych stron internetowych to: https://aromi.com.pl oraz https://koreni-aromi.cz/

Firma Aromi Hubert Biernat nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych ani jakichkolwiek innych danych użytkowników. Bezpieczeństwo naszego klienta ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego poniżej przedstawiamy zasady przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez nas danych o klientach.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Pliki „cookies” pliki tekstowe przesyłane na komputer użytkownika korzystającego ze strony WWW. Cookies pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową na urządzeniu odwiedzającego stronę www (komputerze, tablecie, telefonie) zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą. Przechowują identyfikatora sesji użytkowników, w celu prawidłowego działania logowania do konta klienta sklepu. „Cookies” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu odwiedzającego naszą stronę, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej . Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika strony. W ustawieniach przeglądarki można zmienić domyślne akceptowanie plików cookies tak aby były blokowane lub tak aby korzystający z przeglądarki był każdorazowo informowany o takim pliku. Wyłączenie plików „cookies”, może zablokować funkcjonalność niektórych elementów strony internetowej. „Cookies” nie wpływają na jego sposób działania urządzenia, nie powodują w nich jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.


Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jakie masz prawa do swoich danych

Zastrzegamy sobie prawo do możliwości wysyłania wiadomości email użytkownikom i podmiotom gospodarczym, których dane uzyskamy dzięki witrynie aromi.com.pl. Należy tu rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do witryny aromi.com.pl (nowości, promocje, wyprzedaże oraz zaproszenia).

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.


Twoje dane kontaktowe

Gdzie przesyłamy dane

Jak chronimy twoje dane?

Firma Aromi Hubert Biernat właściciel witryny www.aromi.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności z zachowaniem podstawowej zasady iż NIE SPRZEDAJEMY ANI NIE UDOSTĘPNIAMY OSOBOM TRZECIM DANYCH NASZYCH KLIENTÓW.

Administarotrem danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem aromi.com.pl jest Aromi Hubert Biernat z siedzibą w Kaliszu 62-800 ul. Słowiańska 30B (dalej „Aromi”).

Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

Każda osoba fizyczna ma prawo do uzyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Aromi, jak również ma prawo zażądać dostępu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania lub aktualizacji swoich danych. Każda osoba ma prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie firmie Aromi oświadczenia o cofnięciu zgody.

Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.

Aromi na żądanie przekaże dane osobie fizycznej w standardowym, powszechnie używanym formacie lub przekaże je wskazanemu przez osobę fizyczną administratorowi.
 

Dane osobowe użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej aromi.com.pl.

Dane przetwarzanę są przez Aromi w celu:

– sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Aromi, przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez użytkownika regulamin, wyłącznie w celu realizacji umowy kupna sprzedaży,
– rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń,
–  wysyłki informacji handlowych dotyczących realizacji zamówienia
Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów. Podmiotami tymi są:
– operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, pośrednicy kurierscy, operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów
– firmy prowadzące księgowość Aromi, radcy prawni, firmy windykacyjne,
Aromi gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, dane adresowe, adresy e-mail, numery IP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Aromi

Aromi przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez przepisy prawa, stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zmianą, utratą.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.

 

Informacje dodatkowe

Przy tworzeniu części naszej strony www wykorzystano darmowe grafiki pochodzące ze stron hostingu zdjęc:
koreni-aromi.cz
www.unsplash.com
www.pixabay.com
www.dreamstime.com
www.isorepublic.com
www.pikwizard.com
www.picjumbo.com
www.foodiesfeed.com